Tank en schenk

Sinds eind januari j.l. pronken wij ook op de lijst van ‘tank en schenk’ programma van Peut Attema Heeg. Dit betekent dat voor elk getankte liter 1 cent beschikbaar wordt gesteld welke u kunt schenken aan een doel, club of vereniging in de buurt. Op de iPad bij de kassa kiest u welke verenging of doel u wil steunen. Hiermee kunt u ons ook steunen.